Club van 50

Vanaf 2019 start Domstad Dodgers met "de Club van 50".

Wat is de club van 50?

Voor veel mensen, die Domstad Dodgers een warm hart toedragen, is het sponsoren van bijvoorbeeld een team of een reclamebord een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om, op geheel vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging, roepen we dit jaar de Club van 50 in het leven.

Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor Domstad Dodgers. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van onze vereniging betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, scoreborden bij het honk- en softbalveld, flyers voor de direct omgeving van de velden om verbondenheid met de buurt te creëren, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Eeuwige dankbaarheid en roem
  • Vermelding van uw naam op een wand in de kantine
  • Vermelding op de website & Facebookpagina van Domstad Dodgers
  • Jaarlijkse bijeenkomst met hapjes voor de Club-van-50-leden door de club tijdens een wedstrijddag van Heren 1 en Dames 1
(Anonieme Club-van-50-leden zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom)

Wie kunnen er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard leden, oud-leden, donateurs, teams en vrijwilligers van Domstad Dodgers, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden, bedrijven en in het algemeen een ieder die de vereniging een warm hart toedraagt. Voor sponsoring verwijzen we naar de sponsorcommissie.

Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen naar sponsoring@domstaddodgers.nl of uitdraaien en inleveren aan de bar in het clubgebouw van Domstad Dodgers.

Wat kost het lidmaatschap?

De bijdrage is, zoals de benaming al doet vermoeden, € 50 per honk- en softbalseizoen.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Elke donateur mag met suggesties komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur en de verschillende commissies zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Hoe worden de leden van de club van 50 geïnformeerd?

De leden worden via de e-mail, de Domstad Dodgers facebookpagina en/of de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

Meetrainen?

Agenda

Sep 11

Kroegentoernooi

Aanvang: 15:30u


Bekijk ook onze Instagram:


Domstad Dodgers

Admiraal Helfrichlaan 20
3527 KV Utrecht
info@domstaddodgers.nl