Commissies

Technische Commissie

In de Technische Commissie zitten leden van Domstad Dodgers die zich bezighouden met alle technische zaken binnen de vereniging. Zo is er voor de start, tijdens en na de competitie overleg met de coaches en de teams. De TC bepaalt samen met de coaches wie in welk team wordt geplaatst en verdeelt de (winter)trainingen over de dagen en tijden. Je kunt er ook terecht wanneer er binnen het team of met de coach problemen zijn. Elk TC-lid heeft een eigen portefeuille.

De TC is per mail bereikbaar via tc@domstaddodgers.nl

Accommodatiecommissie

De Accommodatiecommissie bestaat uit een aantal Dodgers die zich bezighouden met de velden, het terrein, het speelmateriaal voor de teams, de kleding en het clubhuis.

Kantinecommissie

De Kantinecommissie verzorgt de inkoop van drank, eten en snoep voor de keuken en de kantine. Maar zij zijn ook op de hoogte van activiteiten en vergaderingen en samen met het bestuur verantwoordelijk voor de bezetting van de bar tijdens teamfeestjes. Wanneer je een feestje met je team wilt organiseren of een vergadering wilt plannen, moet je dit van te voren met een van hen overleggen.

Kledingcommissie

De kledingcommissie verzorgt de verhuur van DD-Jeugd wedstrijdkleding (t/m 18 jaar). Voor de start van het seizoen krijgt u een bericht over hoe u kleding kan ruilen.

Heeft u eerder een vraag of wilt u een DD-pet of riem dan kan u altijd contact opnemen.

E-mail: kleding@domstaddodgers.nl

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie verzorgt de inkoop van materialen voor de teams en coaches.

Kascontrolecommissie

Deze commissie komt jaarlijks een keer in actie om de kasgegevens van de penningmeester te controleren.

Activiteitencommissie

Deze feestcommissie organiseert, zoals vermeld bij de activiteiten, een aantal activiteiten en festiviteiten per jaar.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is een nieuwe commissie. Er moet dan ook nog ontwikkeling plaatsvinden in de taken van deze commissie. Het is de bedoeling dat de commissie zich bezighoudt met jeugdzaken, waarbij het technische aspect in samenwerking met de technische commissie gebeurt.
Verder moet gedacht worden aan het organiseren van activiteiten voor de jeugd, wat gezelligheid als doel kan hebben, maar zeker ook technische ontwikkeling en spelkennis

Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie (wedstrijdsecretariaat) bestaat uit 3 wedstrijdsecretarissen: Honkbal-, Softbal- en Jeugdsecretaris en regelt o.a.

  • het aanmelden bij de bond van de teams voor de competitie in een voor hen geschikte klasse
  • indelen van de verschillende competitieteams voor scheidsrechtersdiensten en kantinediensten
  • Zo nodig verzetten of opnieuw inplannen van wedstrijden

Commissie Interne Communicatie

De Commissie Interne Communicatie houdt zich vooral bezig met het verspreiden van informatie naar de leden. Zij onderhouden de informatie op de website, schrijven regelmatig een elektronische nieuwsbrief.

PR en sponsorcommissie

De taken van de PR commissie bestaan uit het verzorgen van promotiemateriaal en deelname aan algemene sportactiviteiten binnen de gemeente Utrecht, uitbreiden van de naamsbekendheid van de vereniging en het werven van sponsorgelden voor de vereniging in het algemeen of een team in bijzonder.

Bijzondere commissies

Wanneer een (groots) toernooi wordt georganiseerd, wordt daar een (tijdelijke) commissie voor ingesteld.

Vertrouwenscontactpersonen

  • Anja Verspeek
  • Yorick Kuijs

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@domstaddodgers.nl

Meetrainen?

Agenda

Apr24

Voorjaars-ALV

Aanvang: 20:00

Mei17

Jeugdkamp dag 1

Aanvang: 18:00

Mei18

Jeugdkamp dag 2

Mei19

Jeugdkamp dag 3

Sep8

Kroegentoernooi

Aanvang: 09:00

Eindtijd: 17:00


Bekijk ook onze Instagram:


Domstad Dodgers

Admiraal Helfrichlaan 20
3527 KV Utrecht
info@domstaddodgers.nl