Ledeninformatie

Vrijwilligers

Een vereniging heeft leden nodig om te kunnen bestaan, maar het is ook belangrijk dat er leden zijn die actief zijn binnen de club. Alleen op een bestuur en commissies kan een club niet draaien. Elke vereniging moet daarom een beroep doen op haar leden om bepaalde taken/functies uit te voeren. Ook bij Domstad Dodgers wordt van alle leden verwacht dat zij hun steentje bijdragen.

Kantinediensten

Alle leden vanaf 18 jaar draaien kantinediensten tijdens de wedstrijden van een ander team.

Voor de jeugdwedstrijden worden ouders ingeschakeld om kantinediensten te draaien. Dit wordt vanuit de jeugdteams georganiseerd.

Scheidsrechtersdiensten

Scheidsrechters worden door de KNBSB alleen geleverd voor een aantal wedstrijden vanaf de 2e klasse senioren. De bond verplicht elke honk- en softbalvereniging om voor wedstrijden tot dat niveau zelf scheidsrechters aan te wijzen.

Binnen Domstad Dodgers verdeelt de Wedstrijd Commissie leden vanaf 18 jaar als scheidsrechters over de wedstrijden. Daarbij wordt gekeken naar het speelniveau van de leden en het niveau van de wedstrijd die gescheidst moet worden. Er staan altijd 2 scheidsrechters bij een wedstrijd; een achter de plaat en een in het veld.

Klusdag

Om het terrein netjes en een goed onderhouden aanzien te geven wordt er aan het begin van elk nieuw seizoen een klusdag georganiseerd. Hiervoor worden leden opgeroepen om een handje te helpen met bijvoorbeeld schilderwerk, onkruid wieden, schoonmaken van kantine en kleedkamers, speeltuin opruimen en gebruiksklaar maken, het speelklaar maken van de dug outs.

Het huishoudelijk reglement

Elke (sport)vereniging stelt een huishoudelijk reglement op. Het voert te ver om het complete reglement in deze kennismakingsuitgave hier op te nemen. Een aantal belangrijke regels vind je hieronder.

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd presenteer je daarmee je vereniging. Dit doe je onder andere door je te houden aan een aantal regels die voor alle leden van Domstad Dodgers gelden:

  • alle spelers en coaches dragen het complete Domstad Dodgerstenue
  • je onthoudt je van commentaar op de scheidsrechter
  • je laat je niet negatief of grof uit tegen de tegenstander of de scheidsrechter
  • Domstad Dodgers is, net als alle andere verenigingen, verplicht de goede orde bij thuiswedstrijden zowel voor, tijdens als na de wedstrijd te handhaven. Ook is zij verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van spelers en functionarissen
  • voor en tijdens de warming up en de wedstrijd wordt er geen alcohol gedronken
  • bij wangedrag of niet voldoen aan de regels mag de coach van het thuisspelende team of een bestuurslid een speler of toeschouwer hierop aanspreken en hem/haar de toegang tot de wedstrijd ontzeggen
  • elk lid vanaf 16 jaar van Domstad Dodgers verplicht zich om per jaar een aantal taken/werkzaamheden op zich te nemen/uit te voeren
  • het gehele huishoudelijk reglement is op te vragen bij het bestuur 
  • voor het niet uitvoeren van een kantinedienst of scheidsrechterdienst waarvoor je was ingedeeld, word je voor twee wedstrijden geschorst; dat betekent twee wedstrijden aanwezig, maar dan op de bank. En daarbij krijgt jouw team twee diensten van het door jou gedupeerde team
  • na een training of wedstrijd worden het veld en de dug outs netjes achtergelaten. De veldregels zijn in het bezit van de coaches.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij Domstad Dodgers ga je voor minimaal een jaar aan. Inschrijving loopt via de Technische Commissie, zie ook op de pagina "ik ben nieuw". De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het bedrag bestaat o.a. uit lidmaatschap van de vereniging, maar ook inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softballbond (KNBSB).

De contributie wordt automatisch geïncasseerd of kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL52INGB0003598754.

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie via ledenadministratie@domstaddodgers.nl.

Meetrainen?

Agenda

Sep8

Kroegentoernooi

Aanvang: 09:00

Eindtijd: 17:00

Okt12

Najaars klusdag

Aanvang: 10:00

Eindtijd: 15:00

Nov6

Najaars ALV

Aanvang: 20:00

Eindtijd: 21:30


Bekijk ook onze Instagram:


Domstad Dodgers

Admiraal Helfrichlaan 20
3527 KV Utrecht
info@domstaddodgers.nl